دوشنبه - 18 آذر 1398

پایگاه اطلاع رسانی رویداد های استان قم

مرکز توسعه کسب و کار جهان پدیده هوراند

رهبری و امام
  • سازمان صنعت، معدن تجارت استان قم
  • اتاق تعاون استان قم
  • اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم
  • مرکز توسعه کسب و کار جهان پدیده هوراند
  • بانک توسعه تعاون
  • مجموعه خدماتی هفت آسیاب
  • نظم داران هونام
  • تولیدی بازرگانی احمد خانی